Aktuelno

Društvene igre

Igra je osnovni instrument kojim dijete postaje djelom svijeta oko sebe i uspostavlja odnose s osobama koje ga okružuju. Različite igre potiču intelektualni, emocionalni, socijalni, fizički i osobni razvoj pojedinog djetata.

Više…