Autizam i tretmani

AUTIZAM

autizam (5)

Autizam je biološki razvojni poremećaj mozga. Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složen poremećaj. Glavne karakteristike autizma jesu slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Po tim karakteristikama autizam se razlikuje od ostalih poremećaja iz grupe poremećaja autističkog spektra (engl. ASD)

TRETMANI

Tretman djece koja imaju teškoće komunikacije, socijalizacije i specifične oblike ponašanja

  1. Logopedske tretmane
  2. Individualne edukacijsko-rehabilitacijske tretmane za djecu iz autističnog spektra;
  3. Grupne edukacijsko-rehabilitacijske tretmane za djecu iz autističnog spektra;
  4. Inkluziju
  5. Edukaciju stručnjaka i volontera za rad sa djecom iz autističnog spektra;
  6. Savjetovanje roditelja djece iz autističnog spektra za rad kod kuće.
  7. Širenje javne svijesti o osobama iz autističnog spektra.

 

Naše aktivnosti su usmjerene na razvijanje edukacijskog modela koji svakom djetetu omogućava da razvija svoje kapacitete u skladu sa svojim mogućnostima, a da se prije svega poštuje pravo djeteta – da bude sretno dijete.

KAKO RADIMO?

autizam

Dostizanje postavljenih ciljeva omogućava nam primjena metoda i tehnika koje se zasnivaju na principima primijenjene analize ponašanja (ABA- Applied Behavior Analysis).

Osnovni princip ABA metodologije jeste da je svako ponašanje naučeno, vidljivo i mjerljivo. Bihevioralni tretmani u autističnom spektru su usmjereni na mjerljiva ponašanja djeteta.Pod predpostavkom da su ponašanja pod kontrolom okoliša, upravo kontrolom okoliša postižemo promjene u ponašanju.

Sve ABA metode i tehnike u tretmnu djece iz autističnog spektra se zasnivaju na ovim principima

Metode i tehnike koje mi koristimo su: DTT,PRT,PECS i TEACCH.

Discrete trials (Diskretne probe) – DTT metoda je usmjerena na kontrolu teškoća djece na područjima: pažnje, motivacije, kontrole poticaja, generalizacije, uzročno- posljedičnog učenja i učenja opservacijom.

Pivotal Response Training (Trening ključnog odgovora )- PRT se od DTT metode razlikuje po tome što podrazumijeva prirodnu paradigmu učenja. PRT je strategija učenja koja se oslanja na prirodno okruženje.

PECS – je sistem komuniciranja pomoću razmjene slika. Primarni cilj je podučiti dijete načinima funkcionalne komunikacije, a sporedni cilj je podučavati govor.

TEACH- je metoda koja podrazumijeva vizuelnu organizaciju prostora i zadataka. Osnovne komponente TEACCH metode su : vizuelna organizacija, vizuelna jasnoća i vizuelna instrukcija.

Na individualnim i grupnim edukacijsko rehabilitacijskim tretmanima djeca se pripremaju za inkluziju, odnosno razvijaju im se vještine i sposobnosti neophodne za uspješnu integraciju u grupu sa tipičnom djecom. Pored individualnih edukativnih programa djetetu je obezbijeđen i personalni asistent sve do trenutka dok se dijete ne osposobi da samostalno funkcionalno boravi u grupi sa tipičnim vršnjacima. Pružanje podrške djeci se nastavlja i njihovim polaskom u redovnu školu. Napredak svakog djeteta se evidentira svakodnevno kroz realizaciju programa.

KO SU NAŠI KORISNICI I AKTIVISTI?

U naše aktivnosti mjesečno je, u prosjeku, uključeno 70 djece iz različitih dijelova BiH i šire (Sarajevo, Mostar, Kiseljak, Travnik, Olovo, Rumunija).