Često postavljana pitanja (FAQ)

Tokom boravka u Udruženju za djecu su obezbjeđeni doručak, ručak i užina, a za ukusne i zdrave obroke brine se naša kuharica. Jelovnici se pripremaju sedmično i dostupni su roditeljima radi praćenja prehrane njihove djece. Pri izboru jelovnika vodi se računa o zadovoljavanju potreba djece za kvalitetnom ishranom, te se pazi da jelovnik bude raznovrstan, a namirnice sezonske. Posebnu pažnju obraćamo na alergije, te na djecu koja imaju neki poseban režim ishrane.

Dokumentacija potrebna za pristup djeteta u Udruženje je: rodni list, pristupnica, te ugovor koji se sklapa između roditelja djeteta i udruženja „Budućnost“. Također je potrebno dostaviti bris grla i nosa, te potvrdu doktora.

Pored redovnog odgojno-obrazovnog programa, djeca imaju mogućnost pohađanja programa sa specifičnim sadržajima kao što su engleski jezik, korektivna gimnastika, te dramska sekcija. Također sa djecom se provode i individualizirani programi za djecu sa teškoćama u razvoju, te program rada sa darovitom djecom, te edukativno-kreativne radionice za djecu i roditelje.

Djeca na vanjskom prostoru mogu bolje zadovoljiti svoju potrebu za igrom i kretanjem. Također boravkom na svježem zraku tokom svih godišnjih doba, jačamo otpornost dječijeg organizma. Zbog toga, kada nam to vremenski uslovi dozvoljavaju, nastojimo boraviti vani (na dvorištu ili u šetnji). Dužina boravka prilagođena je starosnoj dobi djece, vremenskim uslovima, te dnevnim aktivnostima Udruženja.

Susret djeteta sa novom sredinom, zahtjeva i period prilagodbe, koji je kod svakog djeteta individualan.  Adaptacijski period  djeteta na novu sredinu zavisi od mnogih faktora kao što su dob djeteta, njegov temperament, stepen promjene (rasored spavanja, hranjenja, igranja…) i sl. Bitno je da kao roditelj imate pozitivan stav, te da ostanete smireni. Dugotrajna opraštanja teška su za dijete i za roditelja, a nisu svrhovita.  Djetetu je potreban period da shvati šta se dešava, a nakon toga dobija potrebu istraživati novu sredinu u kojoj se nalazi.

Pristup problemu nepoželjnog ponašanja je uvijek individualan. Različiti faktori kao što su nova sredina,nepoznate osobe, separacijski strah mogu biti osnovni okidači nepoželjnog ponašanja. Mi kao roditelji,odgajatelji prvenstveno moramo razumijeti dijete i njegovo trenutno emocionalno stanje, a ne ga osudjivati.Ako poznajemo svoje dijete pretpostavit ćemo i koji su faktori doveli do istog, i u skladu s tim pokušat ćemo naći što bolji način da umirimo svoje dijete. U takvim situacijama roditelji trebaju ostati pribrani i dosljedni  onome što žele postići. Poželjno je kod djeteta poticati pozitivne forme ponašanja, odnosno nagrađivanjem i osvještavanjem lijepog ponašanja mi dijete učimo kako se ponašati, a ne samo kako se ne ponašati.