Dolaskom prolječa i buđenjem prirode i dječije aktivnosti postale su još više orjentirane na biljke. Primjetili smo interes djece za proljetno cvijeće koje se pojavilo u dvorištu našeg vrtiča i kojeg su djeca počela donositi u vrtić.

Cilj naših aktivnosti bio je da djeca od najranije vrtićke dobi počinju razvijati i poticati ljubav ,brigu i odgovorno ponašanje prema prirodi pa tako i prema cvijeću.