Približiti ćemo djeci pojam kontinent. Istražit ćemo da li znaju šta su kontinenti, koliko ih ima, gdje se nalaze na karti i globusu koje smo prethodno pripremili. Naučiti ćemo koji su to kontinenti i koliko ih ima. Upoznat ćemo se sa različitim kulturama i znanostima.

Također, reći ćemo koje se države nalaze u svakom od sedam kontinenata i gdje se oni nalaze.