„Tko ništa ne zna, ništa ni ne voli.“

Upoznaj svoju domovinu, njenu historiji, sadašnjost, njene ljude i prirodu. Upoznaj svoju domovinu da bi je više volio, poštovao i bio zahvalan. Kao što potičemo i hrabrimo dijete da voli i poštuje svoju porodicu i prijatelje, tako ih trebamo poticati, hrabriti da vole svoju domovinu, ono što je ona sada, ono što je bila i što će biti. Sa našima mališanima smo pravili zastavu naše domovine, gdje smo koristili bojice i makaze.