Priroda – cvijeće i šume

Rad na projektu kod djece razvija niz vještina i znanja.Usvajamo znanje i vještine o bogatstvu i očuvanju prirode. Razgovaramo o važnosti šume za naš život kao i o reciklaži.

Pravimo naše zajedničko stablo,koristeči određene materijale.Također pravimo cviječe gdje koristimo vodene bojice,školjke od jaja,slamke… Mališani obavljaju aktivnost sa osmijehom.