Poslije zime došlo nam je prolječe i djeca su polako počela primjećivati promjene koje se događaju  oko nas. Razgovarali smo o tome i o našoj sedmičnoj temi „Šume“.

Postavljali smo razna pitanja: Šta je šuma i čemu služi?Ovo su neki od dječijih odgovora:

„Šuma je puna drveča.“

„Volim stablo jer je zeleno“

„Drveče nam daje kisik.“ Cilj ove naše teme bio je da djeca upoznaju šumu kroz četri godišnja doba. Da uoče promijene koje se događaju(promjene boje lišča,izgled drveča,šta u šumi raste,šumski plodovi). Te da zadovoljimo potrebu za dječijim kretanjem i boravkom na svježem zraku.